tirsdag 4. januar 2011

Våren 2011

Foreløbig har jeg gjort følgende avtaler for våren 2011 når det gjelder møter og arrangement der jeg enten skal preke eller holde foredrag:

Søndag 15. januar kl. 11.00:
Frelsesarmeen, Sarpsborg - lede og tale

Søndag 6. februar kl. 11.00:
Frelsesarmeen, Askim - lede og tale

Onsdag 9. februar kl. 19.00:
Askim KrFs årsmøte - andakt

Mandag 14. februar kl. 10.00:
Styremøte i Frelsesarmeens Studieforbund, HK

Torsdag 17. februar kl.11.00:
Horten Metodistkirke - foredrag/kåseri "I milla seg og himlen"

Onsdag 2. mars kl. 10.00:
Tosebygda - foredrag/kåseri "I milla seg og himlen"

Søndag 13. mars kl. 11.00:
Frelsesarmeen, Askim - lede og tale

Lørdag 2. og søndag 3. april:
Årsmøte i Norsk Faglitterær Forfatter- og oversetterforening, Oslo

Onsdag 27. april kl. 18.00:
Prøysenhuset, møte i regi av Ringsaker Kirkeakademi.
Tema: "Vekkelse om våren" - en vandring i Alf Prøysens religiøse landskap

Tirsdag 17. mai kl. 18.00:
Nasjonalfest, Frelsesarmeen, Sarpsborg

Søndag 29 mai kl. 11.00:
Frelsesarmeen, Tønsberg - lede og tale

Fredag 17. juni kl. 19.00:
Prøysen-kveld, Frelsesarmeen, Gol

Søndag 19. juni kl. 11.00:
Frelsesarmeen, Askim - tale

Søndag 10. juli kl. 19.00:
Fellesmøte i Askim på Frelsesarmeen

Søndag 28. august kl. 11.00:
Frelsesarmeen, Askim - lede og tale