fredag 20. juli 2012

Høsten 2012 - kronologisk - roll nedover


Søndag 29. juli kl. 18.00:
"Sverd eller kors?"
Olsokforedrag på Bygdetunet, Skiptvet
Torsdag 16. august kl. 19.00

"Elvis og gospel" - kåseri
Frelsesarmeen, Askim


Fredag 17. august kl. 19.00

"William Booth går inn i himmelen" - foredrag
Frelsesarmeen, Mysen

Søndag 16. september kl. 11.00:
Gudstjeneste i Askim korps - møteledelse og preken
Lørdag 29. september kl. 15.00:

"Søster Annie i våre hjerter"
Kåseri i Frogner kirke, Oslo
Tirsdag 2. oktober kl. 18.00:

Tema: "Ordet"
Besøk til Frelsesarmeen (hjemforbundet) i Sandvika
Lørdag 27. oktober kl. 13.30:
Lansering av "Så lenge... William Booth for 100 år siden og i dag"
Grønland korps, OsloTorsdag 1. november kl. 12.00:

"Forfatterbesøk" hos Engang-Alltid, Templet, Oslo


Søndag 4. november kl. 11.00:
Gudstjeneste i Askim korps - lede og tale


Fredag 9. november kl. 10.00:
Foredrag om "Våherres sporhunder" og "Hærrens lette tropper"
ifm Litteraturuka til Norsk senter for seniorutvikling,
Melsomvik, Vestfold

Tirsdag 4. desember kl. 11.00:
Formiddagstreff i Nedre Eiker korps
Tema: "I milla seg og himlen
- en vandring i Alf Prøysens religiøse landskap"
Torsdag 13. desember kl. 19.00:
Festkveld i Majorstua korps, Oslo.
Tema: "Hærrens lette tropper"


Anledning til å kjøpe bøker etter programmets avslutning
Søndag 16. desember kl. 11.00:
Gudstjeneste i Askim korps
Lede og tale