tirsdag 17. juni 2014

«Takk for rosene langs veien»

Onsdag 2. juli kl. 19.00:
SOMMERFEST I ARENDAL KORPS

Tema:

«Takk for rosene langs veien»
Frelsesoffiseren og salmedikteren August Storm i sanger og fortelling.

En markering av 100-årsminnet for hans død.

Musikk ved Ellen Tharaldsen

Bevertning - loddsalg - andakt

Mulighet for å kjøpe bøker etter møtet

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar