fredag 14. mars 2014

Slik ble sangen til

Frelsesarmeen, Farsund
Lørdag 29. mars kl. 16.00

"Over de 60"-samlingKåseri over emnet
"Slik ble sangen til"

Om kjente sanger skrevet av offiserer i Frelsesarmeen


Mulighet til å kjøpe bøker etter møtet.

mandag 3. mars 2014

Alf Prøysens religiøse landskap

Torsdag 27. mars kl. 12.00:

Formiddagstreff i Lillestrøm korps

Kåseri over emnet
"I milla seg og himlen.
En vandring i Alf Prøysens religiøse landskap"


Kåsør: Nils-Petter Enstad

Åpent for alle

Bevertning

Boksalg etter møtet